Despre CLL | Bordul Bisericii

Bordul Bisericii

     Pastor

       Emil Babii

     Secretar

       Pete Magda

     Administrator

       Florin Coste

CLL, an Independent Church.

Romani 5:4–5

"Răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înşală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat."