BINE ATI VENIT!

NOI REGULI PENTRU DESCHIDEREA BISERICII DIN CAUZA LUI COVID-19 VIRUS

Hello everyone!
Vă rugăm să citiți detaliile de mai jos ca să fiți informați.


» Trebuie să curățăm/igienizăm după fiecare serviciu
      •Avem nevoie de voluntari pentru curățenie și igienizare
» Toată lumea trebuie să poarte mască pe față care acoperă si nasul oriunde în interiorul clădirii (Vezi PDF-ul NCHHS cu cerința curentă pentru mai multe informații)
» Dacă aveți simptome precum următoarele, vă rugăm să rămâneți acasă:
      • Febra sau frisoane
      • Tuse
      • Dificultăți de respirație
      • Dureri musculare sau corporale
      • Dureri de cap
      • Noua pierdere a gustului sau a mirosului
      • Durere în gât
      • Congestie sau curgerea nasului
      • Greață sau vomit
      • Dacă ați fost bolnav cu COVID-19, vă rugăm să faceți carantină acasă timp de cel puțin 10 zile înainte de a vă întoarce la biserică.
» Nu se dă mâna (handshakes)
» Intrare și Ieșire însemnată
      • Intrați numai prin intrarea însemnată – vor fi semne pe uși
      • Va exista o verificare obligatorie a temperaturii - dacă temperatura depășește 99 de grade Fahrenheit, vi se va refuza intrarea
      • După serviciu, ieșiți prin ușa însemnată de ieșire - fără adunări în interiorul clădirii
» Distanțarea socială trebuie respectată (6 feet distanță)
      • Pe hol
      • În camerele laterale
      • În sanctuar
» Amenajări de locuri în Sanctuar
      • Se sare peste o bancă, se va folosi doar orice altă bancă
      • Familiile din aceeași familie pot sta împreună
      • Trebuie să păstreze șase feet între ele, dacă nu sunt din aceeași familie
» Cântările se vor face doar pe scenă
      • Cântăreții de cântări în comun vor trebui să fie distanți de 6 metri pe scenă
» Predicarea se va face pe scenă
» Stația de muzică va fi limitată la o singură persoană
» Băile vor fi limitate la o persoană pe rând (excepții pentru părinții cu copii mici)
» Vizitatori
      • Vizitatorii trebuie să respecte aceleași reguli

Luați aceste regulamente pe forma de PDF în Românește.

 • darkblurbg
  Bine aţi venit...

  ...la Biserica Mielului Cel Viu!
 • darkblurbg
  Dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu se va smeri,
  se va ruga şi va căuta faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele –
  îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul
  şi-i voi tămădui ţara.
  2 Cronici 7:14
 • darkblurbg
  Începutul înţelepciunii este frica de Domnul,
  şi ştiinţa sfinţilor este priceperea.
  Proverbe 9:10
 • darkblurbg
  Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învăţăturilor:
  Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om.
  Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi judecata aceasta
  se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.
  Eclesiastul 12:13-14

"Biserica Mielului Cel Viu" www.CLL.church


MISIUNEA NOASTRĂ

Rugăciunea Tatăl Nostru (Matei 6:9-13)

"Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Căci a Ta este împărăţia şi puterea, şi slava în veci. Amin!"


Rugăciunea Domnului rezumă corect Providența lui Dumnezeu în călăuzirea comunității noastre creștine românești, nu numai spre Carolina de Nord, ci către America întreagă. Suntem un grup divers de oameni care provin din medii diferite. Unii dintre noi s-au născut aici, în timp ce alții au emigrat mai ales din România. Istoricul nostru religios este format din diverse credințe și doctrine denominative. Totuși, ceea ce ne unește într-o părtășie și comuniune a credincioșilor este darul Harului dat prin Duhul Sfânt.

Motivul nostru călăuzitor este credința care caută înțelepciune. Credința noastră este credința în Dumnezeul Celui Viu, care este atât un mister dincolo de înțelegerea umană, dar totodată un Dumnezeu care este revelat prin revelația Duhului Sfânt.

Biserica noastră a fost unită prin puterea Duhului Sfânt, prin revelația directă de la Dumnezeu, fie prin viziuni, profeții sau vise. Duhul ne-a vorbit individual. Prin ascultare de cuvântul Lui, am lăsat cu toții cariere lucrative, școli, prieteni și familie și unii dintre noi chiar am schimbat profesiile pentru a asculta îndemnul lui Dumnezeu de a ne muta în Carolina de Nord. În mila Sa, Dumnezeu a promis că El a pus deoparte anumite locuri ca refugiu pentru poporul Său. În Suveranitatea Sa, Dumnezeu ne-a adus aici pentru a ne folosi ca lumânări în întuneric, ca lumini călăuzitoare pentru a fii lucrători la Împărăția lui Dumnezeu.

Biserica noastră crede că devii ceea la ce te închini. Fiind un trup în Hristos format din diverși membri însuflețiți prin Duhul Sfânt și lucrările Duhului în timp ce trăiesc în trup. Principalul ghid al credințelor noastre este că Duhul Sfânt determină și călăuzește viața noastră și o aducem în slujba Bisericii. Credem că revelația lui Dumnezeu descoperă, dezvăluie și dezvăluie cunoașterea și misterul pe care Dumnezeu vrea să ni-l transmită și trebuie să ne conformăm acesteia. Pentru noi, principala revelației este o surpriză tulburătoare, o epifanie care ne luminează și ne înfricoșează în același timp.

Ca o comunitate creștină, care este așezată ca națiune sfântă în societate, trebuie să ne punem zilnic armătura completă a lui Hristos: centura adevărului, pieptarul dreptății, scutul credinței, casca mântuirii, sabia Duhului, și cu picioarele noastre dotate cu disponibilitatea care vine din Evanghelia păcii. Scopul nostru este să trăim neconformați de lume în timp ce trăim în lume și să-I permitem lui Dumnezeu să trăiască prin noi. Astfel, slujirea noastră este să arătăm dragostea lui Dumnezeu prin acțiunile noastre, ținând dreptarul Evangheliei care spune în Iacov 1: 27 "Religia curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor şi să ne păzim neîntinaţi de lume."


Biserica Mielului Cel Viu.

Iuda 1:20-21

"Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră preasfântă, rugaţi-vă prin Duhul Sfânt, ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viaţa veşnică.